جرم شناسی دیجیتال و پاسخ به حادثه

جرم شناسی دیجیتال و پاسخ به حادثه شناسایی زودهنگام و تحقیقات سریع برای دفع مهاجمان و پاسخگویی به تهدیدها بسیار مهم است. اما تعداد بیشماری هشدار، اطلاعات ناکافی و عدم…
ادامه مطلب

عملیات تیم آبی و دفاع سایبری

عملیات تیم آبی و دفاع سایبری تیم آبی به ما امکان می دهد تا حملات هدفمند را که توسط ابزارهای رایج و نرم افزار امنیتی شناسایی نمی شوند، شناسایی کنیم.…
ادامه مطلب

بازبینی امنیتی و کشف آسیب پذیری

بازبینی امنیتی و کشف آسیب پذیری در خصوص بازبینی امنیتی و کشف آسیب پذیری خدماتی ارائه می شود که در راستای امن سازی داخلی نرم افزارها، پیکربندی های نادرست، مراودات…
ادامه مطلب
فهرست