امنیت تدافعی

جرم شناسی دیجیتال و پاسخ به حادثه

جرم شناسی دیجیتال و پاسخ به حادثه شناسایی زودهنگام و تحقیقات سریع برای دفع مهاجمان و پاسخگویی به تهدیدها بسیار مهم است. اما تعداد بیشماری هشدار، اطلاعات ناکافی و عدم…

تیم آبی و دفاع سایبری

تیم آبی و دفاع سایبری تیم آبی به ما امکان می دهد تا حملات هدفمند را که توسط ابزارهای رایج و نرم‌افزار امنیتی شناسایی نمی شوند، شناسایی کنیم. شکار تهدید…

بازبینی امنیتی و کشف آسیب پذیری

بازبینی امنیتی و کشف آسیب پذیری در خصوص بازبینی امنیتی و کشف آسیب پذیری خدماتی ارائه می شود که در راستای امن‌سازی داخلی نرم افزارها، پیکربندی های نادرست، مراودات درون…

دعوت و کسب درآمد

X
برای شروع به اشتراک گذاری پیوند خود ثبت نام کنید
ثبت نام
background banner image
loading gif

کوپن موجود

X