تیم آبی و دفاع سایبری

تیم آبی و دفاع سایبری تیم آبی به ما امکان می دهد تا حملات هدفمند را که توسط ابزارهای رایج و نرم‌افزار امنیتی شناسایی نمی شوند، شناسایی کنیم. شکار تهدید…