تست نفوذ موبایل

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
7.000.000

پیش نیازهای دوره

  1. آشنایی با مبانی شبکه
  2. آشنایی با مبانی لینوکس
  3. آشنایی با ساختار JSON و XML
  4. آشنایی با زبان Java
  5. آشنایی با زبان Kotlin
  6. آشنایی با زبان Swift
  7. آشنایی با زبان Smali
  8. آشنایی با زبان Python